Sistem centralnega ogrevanja v večstanovanjskih stavbah je v začetku projektiran tako, da vsak uporabnik dobi primerno količino energije. Z leti pa se stanje spreminja: menjajo se radiatorji, zmanjša ali poveča se poraba itd. Še posebej, ko se začne poraba meriti, lahko pride do večjih sprememb. Ne nazadnje pa se celoten sistem stara in s časom pride do stanja, ko dobijo stanovanja blizu toplotne postaje preveč toplote, do stanovanj na oddaljenem delu stavbe pa je pride premalo. Na tak način se preveč energije izgubi v instalacijah, stroški se višajo, stanovalcem na vrhu ali na koncu stavbe pa je hladno. Zato je treba sistem ponovno uravnotežiti, dotrajane črpalke pa zamenjati s takimi, ki ne delujejo neprestano, ampak se odzivajo na večjo ali manjšo potrošnjo.