Viri energije in pitna voda postajajo vse bolj dragocene dobrine – in tudi vse dražje. Varčevanje s temi dobrinami ima zato pozitiven vpliv tako na ohranjanje okolja kot tudi na družinski proračun.

Prvi korak k varčevanju je merjenje porabe. Dokler ne vemo, koliko sploh porabimo, tudi ne moremo vedeti, ali ravnamo varčno ali potratno. Prav tako, dokler se stroški delijo enakomerno (po osebi ali po kvadraturi), s svojim ravnanjem ne moremo vplivati na njihovo višino.

Z uvedbo števcev lahko spremljamo svojo porabo in ugotovimo, kje jo je mogoče zmanjšati, ne da bi to vplivalo na udobje našega bivanja:

Pri porabi vode

  • zamenjamo tesnila pri pipah, ki kapljajo
  • popravimo kotliček, ki toči
  • ne puščamo vode teči v prazno

Pri ogrevanju

  • zatesnimo okna in vrata
  • zračimo tako, da se ne ohladijo stene
  • zapremo ogrevanje, kadar je prevroče

Varčnejši porabniki lahko na tak način pomembno vplivajo na višino stroškov, večji porabniki pa plačajo svojo porabo brez povprečenja med sosedi.

Skozi dolgoletne izkušnje pri merjenju in obračunavanju stroškov ugotavljamo, da se po uvedbi števcev tako poraba vode kot poraba energije za ogrevanje v enem do dveh letih zmanjša za 25 do 30%. V stavbi, ki smo jo predstavili kot primer dobre prakse, se je poraba energije zmanjšala za več kot 40%. Skozi prihranke pri mesečnih izdatkih se je varčnim porabnikom strošek števcev pokril v približno dveh letih, nekaterim pa celo bistveno prej.

Zmanjšanje porabe prikazuje tudi grafikon 1 – poraba energije v stanovanju srednje velikosti v večstanovanjski stavbi.


Cena energije raste (grafikon 2). Pri isti porabi tako rastejo tudi stroški ogrevanja. Z uporabo delilnikov pa se poraba zmanjša in tako se zmanjša tudi strošek, ali pa vsaj ostane na istem nivoju, kljub zvišanju cene.


Grafikon 3 pokaže, kako se strošek ogrevanja najbolj dvigne za stanovanja na pavšalu, pri stanovanju z delilniki pa se je strošek celo zmanjšal.