Veliko stavb je bilo grajenih v času, ko je bila energija za ogrevanje poceni, izolacija pa draga. Zato se stene niso izolirale, ali pa le malo. V slabo izoliranih stavbah je bivanje manj ugodno: stene in tla so hladni, toplota pa se zadržuje pod stropom. Stroški ogrevanja so visoki, saj se veliko energije izgubi skozi stene in okna.

Dodatna ali nova izolacija stavbe bistveno izboljša bivalne razmere, saj hlad ne prihaja več od sten v prostor. Toplotne izgube se zmanjšajo za 20 do 30% in za toliko se še dodatno zmanjša strošek ogrevanja.

Če se istočasno zamenjajo tudi okna, se zmanjša prepih in uhajanje toplote skozi špranje, kar spet predstavlja dodatni prihranek.