Pred uvedbo števcev so se stroški porabljene vode v stavbi delili po številu oseb, čeprav vemo, da lahko ob primernem ravnanju tričlansko gospodinjstvo porabi manj vode kot en sam razsipnejši uporabnik. Ta način delitve ne daje nobene spodbude za varčevanje pri porabi vode.

Za vgradnjo števcev se lahko odloči samo del stanovalcev (lahko tudi samo en) ali pa vsi.

Če se števci vgradijo samo v nekaterih stanovanjih (lahko tudi samo v enem), se za te uporabnike strošek vode obračuna po porabi njihovih števcev. Porabi se prišteje 3%, če je v hiši pipa za skupno rabo, katere poraba se ne meri s števcem. Vsa preostala poraba se po številu oseb razdeli na stanovanja, ki števcev nimajo.

Kadar so števci vgrajeni v vseh stanovanjih, se strošek vode obračuna po porabi. Med porabo glavnega števca in seštevkom porabe vseh hišnih števcev pa lahko prihaja do manjših razlik, ki so lahko posledica dovoljenega odstopanja v natančnosti števcev ali drugih tehničnih okoliščin. Te razlike običajno znašajo nekaj odstotkov od celotne porabe in se razdelijo v sorazmerju s porabo posameznih števcev. V primeru večjega odstopanja je treba ugotoviti in odpraviti vzroke.

Vas zanima obračun in delitev stroškov porabe vode ali energije? Pošljite nam vprašanje. Predstavili vam bomo možnosti izvedbe in vam pomagali izbrati najbolj ustrezno za vaš objekt.