Pred uvedbo števcev so se stroški ogrevanja v stavbi delili enakomerno po kvadraturi stanovanja. Vsa stanovanja enake velikosti so nosila enak strošek za ogrevanje. Uporabniki tako niso imeli nobene spodbude, da bi z energijo ravnali varčneje.

Po uvedbi števcev se po kvadraturi deli samo splošna poraba energije, ki se ne meri in na katero uporabniki ne morejo vplivati. To je del energije, ki se porabi na poti od toplotne postaje do posameznega stanovanja, poraba v skupnih prostorih in podobno. Večji del energije pa se deli glede na porabo, ki so jo izmerili števci v stanovanjih.

Važno: Poraba energije se bo predvidoma zmanjšala za do 30%, zato bo večina plačala manj kot pri delitvi po kvadraturi.